Radni sastanak

AKTIVNOSTI UDRUGE

 

Dana 11.09.2019.god. u Upravi JU Priroda – PGŽ ,održan je radni sastanak između predstavnika Općine Matulji i udruge Lisina Avantura na temu plana rada za 2020.godinu. Zaključak je sastanka , a na temelju redovitih izvješća sa terena kao i obilaska terena od strane JU Priroda-Čuvara prirode, da je dosadašnji rad udruge jako kvalitetan, što potvrđuju rezultati ,te da se nastavlja sa radom u slijedećoj godini na način redovitog obilaska Zaštićenog krajobraza Lisina, kao i provođenje dvije akcije godišnje čišćenje istog , za što će se osigurati adekvatna oprema i sredstva za rad , kao i financijska potpora za troškove koji nastaju tim radom.