RADNI SASTANAK SA “HRVATSKIM ŠUMAMA”

AKTIVNOSTI UDRUGE

Dana 09.10.2019. održan je radni sastanak između Hrvatskih šuma / UŠP Buzet – Šumarija Opatija – Matulji i predstavnika naše Udruge. Na sastanku je dogovorena daljnja suradnja u skladu s programom rada Hrvatskih šuma i udruge , na obostrano zadovoljstvo.