Aktivnosti udruge Lisina Avantura u novim uvjetima

AKTIVNOSTI UDRUGE

Aktivnosti udruge Lisina Avantura, s obzirom na trenutno stanje u državi radi virusa COVID 19 i drukčijeg režima načina svakodnevnog života i rada su prilagođene tim uvjetima. Naime, udruga je u sustavu CZ Općine Matulji i stavila se je na raspolaganje u slučaju potreba određenih aktivnosti. Nadalje, veći dio članova naše udruge ujedno su i članovi  MUP-Ravnateljstvo CZ -Državne interventne postrojbe, te je dio tih članova već angažiran na poslovima CZ ,dok je drugi dio u pričuvi i čeka daljnje upute. U tom međuvremenu Ophodarska služba naše udruge i dalje vrši redovite – svakodnevne obilaske Zaštićenog krajobraza Lisina i vodi brigu o nadzoru radova u samom planinarskom domu, kao i  nadzoru samog doma te se vrši i priprema drva za ogrjev za slijedeći zimski period. U ovom planiranju rada vodi se briga da ne bude okupljanja članova u većem broju , po naredbi kriznog stožera CZ, te se aktivnosti odvijaju pojedinačno ili u timu od 2 osobe, poštujući i ostale upute kriznog stožera CZ.