OPRAVDALI SMO SVOJE POSTOJANJE-ŠTITIMO OKOLIŠ ZAŠTIĆENOG KRAJOBRAZA LISINA

AKTIVNOSTI UDRUGE

U tromjesečnom izvješću koje smo, sukladno Ugovoru o suradnji između JU Priroda –PGŽ i Udruge Lisina Avantura – Matulji,za 2020.god, podnijeli JU Priroda -PGŽ, a odnosi se na period 01.01.-31.03.2020. posebno treba istaknuti:

  • U navedenom periodu Zaštićeni krajobraz Lisina obišli smo 60 puta
  • unutar krajobraza u hodnjama napravili smo internim putevima 2071 kilometar ,
  • proveli u krajobrazu na radnim zadacima 275 sati i 30 minuta.

Važno je napomenuti da unutar Zaštićenog krajobraza Lisina nema novih onečišćenja, što je sigurno doprinijelo učestala prisutnost Ophodarske službe na terenu, te činjenica da su u proteklom periodu neki od počinioca onečišćenja, u suradnji s Općinom Matulji -komunalnim redarstvom, sankcionirani.

Planom i programom naše udruge, Općine Matulji i PGŽ planirana je proljetna akcija čišćenja Zaštićenog krajobraza Lisina i prilaznih puteva ( Zelena čistka), ali zbog novonastale situacije sa virusom COVID 19 i zabrane okupljanja , čekamo daljnje upute kriznog stožera Civilne zaštite .

Možemo biti ponosni da smo preventivnim radom i redovitim ophodnjama spriječili daljnje onečišćenje Zaštićenog krajobraza Lisina, kojeg smo prethodno u dvije godine,tj.4 akcije čišćenja potpuno očistili. Smatramo da je svrha osnivanja udruge Lisina Avantura i njenog osnovnog cilja – zaštite okoliša Zaštićenog krajobraza Lisina, u potpunosti opravdan.