TESTIRANJE SUSTAVA RADIO VEZA CRONECT

AKTIVNOSTI UDRUGE

Udruga Lisina Avantura sklopila je suradnju s tvrtkom Odašiljači i veze u svrhu testiranja sustava radio veza CRONECT koji nudi OIV. Preuzeti su na korištenje uređaji s kojima će se u narednom periodu izvršiti testiranje čujnosti istih za područje Zaštićenog krajobraza Lisina. Na temelju ocjene testiranja čujnosti , pristupit će se pregovorima o prelasku na sustav veza koji je u ponudi OIV-a .

Ovakav sustav radio veza potreban je za rad Ophodarske službe udruge ( renđeri ) , kako bi imali čim bolju internu komunikaciju unutar prostora djelovanja , tako i prema “van” tog područja ,te prema

Dispečerskom centru OIV-a koji je na raspolaganju 24 sata dnevno .Dispečerski centar OIV može po potrebi dalje informaciju proslijediti službama s kojima surađujemo stalno (Općina Matuji -Komunalno redarstvo , JU Priroda PGŽ-Glavni čuvar prirod ) ili po potrebi (vatrogasci, policija, HGSS, Hitna pomoć … ).