UDRUGA LISINA AVANTURA ZAVRŠILA JE TESTIRANJE SUSTAVA RADIO-VEZE CRONECT

AKTIVNOSTI UDRUGE

Udruga Lisina Avantura završila je testiranje sustava radio-veze CRONECT, koji je radila u suradnji s tvrtkom Odašiljači i veze, a za područje Značajnog krajobraza Lisina. Rezultati su više nego zadovoljavajući, te će naša udruga pokušati iznaći fondove EU koji bi financirali ovu opremu, koja je neophodna kako bi se program zaštite krajobraza Lisine provodio kvalitetno i uspješno.
Cijelovoto izvješće o ovom testiranju biti će objavljeno u stručnom časopisu za sigurnost Zaštita, te ćemo ga u cijelosti objaviti ovdje.