potpisan je Ugovor o suradnji na provedbi aktivnosti očuvanja Zaštićenog krajobraza Lisina

AKTIVNOSTI UDRUGE

Dana 08.06.2020.god. u prostorijama Općine Matulji potpisan je Ugovor o suradnji na provedbi aktivnosti očuvanja Zaštićenog krajobraza Lisina u 2020 god. između Općine Matulji i udruge Lisina Avantura.

Udruga Lisina Avantura , zbog svog specifičnog i opće korisnog programa rada , dobila je status  -udruga od posebnog značaja za Općinu Matulji , te kao takva ušla u program Civilne zaštite Općine Matulji , specijalizirana za zaštitu okoliša i potrage.

Ovim ugovorom reguliraju se obaveze udruge Lisina Avantura ,kako slijedi u nastavku teksta :terenski obilasci-samostalni i/ili s drugim nadležnim službama ;organiziranje akcija čišćenja i sudjelovanje na akcijama čišćenja zaštićenog krajobraza ;u slučaju ugrožavanja flore i faune zaštićenog krajobraza izvijestiti o istom JU Priroda -Glavnog čuvara ;u slučaju nelegalnog odlaganja otpada izvijestiti komunalno redarstvo Općine Matulji ;u slučaju paljenja vatre obavijestiti JVP Opatija ;u dogovoru s nadležnom policijsko postajom izvješćivati o pojavi ilegalnih migranata ;educirati članove udruge vještinama koje su potrebne za krčenje i čišćenje terena ;uređenje i održavanje prostorija udruge unutar planinarskog doma u Lisini , nadzor planinarskog doma u Lisini u cjelini.

Nakon potpisanog Ugovora , slijedio je obilazak Zaštićenog krajobraza Lisina i posjet planinarskom domu Lisina , kako bi se dodatno ustanovilo što je po programu do sada sve učinjeno i da se definiraju prioriteti oko daljnjeg uređenja planinarskog dom i njenog okoliša.

Tekst: Rajko Bačnar