LYNX PRO KOČEVJE-DAN OTVORENH VRATA

AKTIVNOSTI UDRUGE

Tradicionalno svake godine centar taktičkih vještina LYNX PRO u Kočevju-Slovenija , organizira “Dan otvorenih vrata” ,s ciljem da posjetioci mogu razgledati obučni centar te se informirati o kompletnoj ponudi centra.Ove godine manifestacija će se održati dana 11.07.2020.god. Organizatori su pozvali i  udrugu LISINA AVANTURA da predstavi svoj program ,što će biti i učinjeno.

Više o obučnom centru LYNX PRO na :www.lynx-pro.com