Postavljanje tabli s upozorenjima zabrane radnji koje ugrožavaju zaštitu okoliša

AKTIVNOSTI UDRUGE

JU Priroda PGŽ, u suradnji s udrugom Lisina Avantura, postavila je table s upozorenjima zabrane radnji koje ugrožavaju zaštitu okoliša , na području Značajnog krajobraza Lisina, a koje su zakonom propisane za tu kategoriju šuma .Table su podjeljene u dvije kategorije, prva su table koje govore da ulazite u područje Značajnog krajobraza Lisina ,dok je drugi set tabli postavljen unutar samog Značajnog krajobraza Lisina te informira o tome da ste unutar granica zaštićenog krajobraza.Nadamo se da će table doprinijeti očuvanju okoliša na način da će se posjetioci pridržavati navedenih uputa.