ČLANOVI UDRUGE NA TEČAJU ZA RUKOVANJE MOTORNOM PILOM

AKTIVNOSTI UDRUGE

Dana 17.10.2020. članovi Ophodarske službe pristupili su u Buzetu ,u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Itineris ,tečaju “Rukovalac motornom pilom” .Tečaj se sastoji od teoretskog dijela , kao i  iz praktičkog djela .Praktički dio mora se obaviti u sklopu obrta ili firme koja je registrirana za rad s drvom Ovaj tečaj je potreban  kako bi naši ophodari u svojem stalnom boravku u Zaštićenom krajobrazu Lisina, kada imaju potrebe rukovati motornom pilom , to radili na stručan i siguran način a pritom da  zadovolje i formu zakona , koji propisuje takav certifikat. Najčešće se u  našem radu motornu pilu upotrebljava za otklanjanje drva koja padnu na put, kao i za pripremu drva za zimu za prostorije Planinarskog doma u Lisini. Važno je napomenuti da je ovaj certifikat potreban za ostvarivanje suradnje s Hrvatskim šumama. Naime, neke od  mogućnosti koje proizlaze iz ponude Hrvatskih šuma zahtijevaju ovaj certifikat.