„ZELENA ČISTKA“2020

AKTIVNOSTI UDRUGE

Unatoč loši vremenskih uvjeta i pandemije COVID-19 i ove smo godine uspješno proveli akciju „ZELENA ČISTKA“. Uspjeli smo prikupiti 8 m kubnih otpada i to sa puta Rukavac-Lisina i ex Javor-Jušići/Osojnica/Zdemer.