Udruga Lisina Avantura Matulji otvara ovogodišnji Sajam volonterstva

AKTIVNOSTI UDRUGE

Organizatori su tako s regionalnim portalom Podučkun.net dogovorili medijsku kampanju unutar koje će početkom prosinca svaki dan objaviti jedan članak u kojem će se predstaviti jedan od organizatora volontiranja iz Opatije i okolice.

Opatija – Sajam volonterstva u Opatiji se organizira od 2017. godine, a glavni cilj ovog događanja je povezati organizacije i institucije koje provode projekte i programe u kojima je moguće volontirati s građanima – budućim volonterima koji se žele priključiti volonterskim akcijama i raditi za javno dobro. Imajući u vidu trenutnu pandemiju COVID-19, organizatori iz Udruge “Kulturni front”, Kluba mladih Crvenog križa Opatija i Udruge Žmergo odlučili su kako se  sajam neće održati na tradicionalnom mjestu (u KD Zora) već će se umjesto toga zainteresiranim organizacijama i institucijama pružiti prilika da se predstave kroz lokalne elektroničke medije. Organizatori su tako s regionalnim portalom Podučkun.net dogovorili medijsku kampanju unutar koje će početkom prosinca svaki dan objaviti jedan članak u kojem će se predstaviti jedan od organizatora volontiranja iz Opatije i okolice.

Zaslužen odmor na Lisini

Prva organizacija koja će u sklopu ovogodišnjeg Sajma volonterstva predstaviti svoje aktivnosti je Lisina Avantura – Matulji, strukovna udruga za promicanje zdravog života, zaštite prirode te razvoj vještina boravka u prirodi. Udruga je uključena u sustav Civilne zaštite Općine Matulji, u sklopu kojeg obavlja djelatnosti zaštite okoliša i potrage. Udruga već četiri godine, uz potporu Općine Matulji i JU Priroda – PGŽ, djeluje u programima zaštite okoliša na lokalitetu Zaštićenog krajobraza Lisina, u sklopu kojih je organizirano osam akcija čišćenja samog lokaliteta i prilaznih cesta, pri čemu je prikupljeno oko 30 metara kubičnih otpada.

Dom na Lisini

Sav je radu u Udruzi volonterski, a uglavnom je usmjeren na zaštitu okoliša kroz redovite ophodnje čuvara prirode te organizaciju akcija čišćenja od otpada. Uz to, Udruga radi i na revitalizaciji planinarskog doma na Lisini, a okuplja volontere oba spola i svih dobnih skupina. Uglavnom se radi o ljubiteljima prirode koji žele svojim doprinosom kroz rad pridonijeti zaštiti okoliša. Volontiranjem se tako stječu vještine zaštite okoliša, planinarenja, preživljavanja, boravka i orijentacije u prirodi, kao i upoznavanje flore i faune Zaštićenog krajobraza  Lisina.

Unatoč teškoj situaciji s pandemijom COVID-19, Udruga nastavlja s aktivnostima (naravno, prema uputama Stožera civilne zaštite) tako da se u sljedećoj godini očekuje organizacija dvije akcije čišćenja Zaštićenog krajobraza Lisina, i to povodom Dana planeta Zemlje i Zelene čistke. Uz to, planiraju se i aktivnosti svakodnevnog obilaženja područja od strane službe čuvara prirode, kao i ostale aktivnosti vezane za uređenje i održavanje planinarskog doma u Lisini i okoliša doma. Ukoliko mjere za sprečavanje širenja pandemije COVID-19 dozvole, u  planu su brojna predavanja i radionice na temu zaštite okoliša.

Više o aktivnostima udruge može se naći na njihovim službenim web-stranicama ili na Facebook stranici, a zainteresirani građani koji se žele uključiti kao volonteri mogu se javiti Rajku Bačnaru, dopredsjedniku udruge i koordinatoru volontera, putem e-maila.

Izvor: poduckun.net