Župan PGŽ Zlatko Komadina u posjeti Lisini

AKTIVNOSTI UDRUGE

Župan PGŽ,gdin.Zlatko Komadina sa svojim suradnicima posjetio je danas Zaštićeni krajobraz Lisina  gdje mu je pri posjeti planinarskom domu „Stanko Jurdana“ domaćin bila Udruga Lisina Avantura u Lisini. Predsjednik udruge, gdin. Željko Čanađija  upoznao je župana sa radom i dosad postignutim rezultatima udruge .Posebno je naglasio dobru suradnju sa PGŽ i njenom institucijom JU Priroda ,te Općinom Matulji. Predstavljeni su i daljnji planovi u revitalizaciji sportsko-rekreacijske zone u Lisini i samog planinarskog doma.
Župan Komadina obratio se prisutnima uz riječi pohvale za rad udruge Lisina Avantura i obećao je i daljnju potporu u njenom radu.