Tradicionalno obilježavanje Dana planete Zemlja

AKTIVNOSTI UDRUGE

Udruga Lisina Avantura provela je i ove godine, sa zakašnjenjem, dana  29.05.2021.god. akciju Dan planete Zemlja (koja je inače tradicionalno održava 22.04.) jer prije epidemiološka situacija nije dozvoljavala okupljanja.

Udruga je bila i domaćin hrvatskoj udruzi  za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite “eRIpio” iz Rijeke, koja je u kampanji “Žuje”,sa 20 članova, radila  na području Zaštićenog krajobraza Lisina na uklanjanju nelegalno odbačenog otpada .

Pošto je sam Zaštićeni krajobraz Lisina već očišćen u prijašnjim akcijama, ideja je bila da se očiste  prilazni putevi  do Lisine , sa strane Kolivrata ( udruga eRIpio ),te Škrapne i Rukavca (Lisina Avantura) do planinarskog doma u Lisini. Uredio se je i okoliš planinarskog doma „Stanko Jurdana“, pripremala su se drva za ogrijev za zimu. Posebna atrakcija zajedničke akcije obiju udruga je bilo uklanjanje starog
autobusa sa područje vrha Šija , koji je tu stajao pedesetak godina. Autobus je nekad  imao funkciju garderobe i skloništa za skijaše. Za ovu akciju angažirane su znatne snage najiskusnijih članova  i
dodatna tehnika, te kamion s grajferom tvrtke-sponzora  Sekundar iz
Permana te kmion tvrtke Tekol-Teri iz Rijeke.

Akciju smatramo vrlo  uspješnom , prikupljene su znatne količine otpada, koje će biti pohranjena na legalna odlagališta.

Pročitajte još što je o ovome objavio poduckun.net