Opća najezda miševa na području gornjih krajeva Opčine Matulji

AKTIVNOSTI UDRUGE

Opća najezda miševa na području gornjih krajeva Opčine Matulji nije zaobišla niti Zaštićeni krajobraz Lisinu i sam planinarski dom “Stanko Jurdana ” . Na dojavu o najezdi miševa oko planinarskog doma od strane članova udruge Lisina Avantura koji su nadležni za nadzor doma, Komunalna služba Općine Matulji dala je nalog tvrtci koja se bavi deratizacijom da tretira okolicu doma i sam planinarski dom,te da se na
taj način spriječe daljnje posljedice koje bi mogle nastati pojavom velikog broja miševa.