Radni sastanak u Općini Matulji

AKTIVNOSTI UDRUGE
Načelnik Općine Matulji Vedran Kinkela

Održan je radni sastanak između predstavnika Općine Matulji , načelnika Vedrana Kinkele , zamjenika načelnika Eduard Baćić te pročelnika Danijela Jermana sa predstavnicima strukovne udruge Lisina Avantura Matulji , koju su predstavljali Rajko Bačnar kao dopredsjednik i Dražena Šepić kao tajnik.

Na početku sastanka predstavnici udruge ukratko su upoznali novo vodstvo Općine Matulji s dosadašnim radom , dalje se prešlo na razgovor o funkcioniranju udruge kao i obrazlaganje daljnjih planova u samom radu udruge te pokretanju projekta uređenja prostorija udruge u samom planinarskom domu “Stanko Jurdana” u Lisini .

Sastanak smatramo konstruktivnim i vrlo obećavajućim, te se veselimo daljnjoj suradnji i radu na samom projektu očuvanja Zaštićenog krajobraza Lisina, pokretanju sportsko-rekreacijskog programa te revitalizaciji samog planinarskog doma.