Dvije povijesne fotografije- 100 godina planinskog doma Lisina

AKTIVNOSTI UDRUGE

Na internetu se mogu naći mnoge povijesne fotografije planinarskog doma u Lisini. Jedna od najdragocjenijih je ona sa otvaranja planinarskog doma 04.prosinca 1921.godine .Ta fotografija dobila je svoju fotografiju slijednicu dana 16.10.2021.god. kada je udruga Lisina Avantura iz Matulji organizirala manifestaciju obilježavanja stote obljetnice otvaranja tog planinarskog doma . Prigodno je održana i manifestacija Dan otvorenih vrata Zaštićenog krajobraza Lisina