Vjerni posjetioci Lisini ,dragi gosti  PD Kamenjak iz Rijeke sa svojih  četrdesetak planinara ponovo je upriličio šetnju lisinskim vrhovima dana 13. veljače 2022.

PD “KAMENJAK” ponovno u gostima