Uspješno je završena edukacija u organizaciji projekta “Žuta točka”

AKTIVNOSTI UDRUGE

Uspješno je završena edukacija  fundraising-a u organizaciji projekta “ Žuta točka”, sastavljena od  5 modula.

Cilj je bio kroz fundraising edukaciju pruži  znanja i alate udrugama  da bi iste svoju viziju i misiju mogle predstaviti građanima i tvrtkama koji žele sudjelovati u društvenoj promjeni koju ove organizacije žele postići, a za koju im je potrebna podrška kroz donacije u novcu, naravi i uslugama te ostale vrste podrške.

Svaki sudionik tečaja će dobiti potvrdu o završenoj edukaciji.

Dodjela nagrada i certifikta o pohađanju tečaja  je 03.03.2022. u Zagrebu, kada će biti biti će objavljen novi natječaj za nove projekte promocije udruge ili njenih programa , za koje će biti osigurana i financijska sredstva.