Članstvo strukovne udruge Lisina Avantura u stožeru CZ općine Matulji iziskuje i edukaciju prestavnika udruge u tom segmentu.Tako je dana 29.03.2022.god. predstavnik udruge u stožeru CZ općine Matulji, Rajko Bačnar , završio tečaj pod nazivom “Osposobljavanje za članove stožera civilne zaštite JLP(R)S”, u organizaciji MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite-Nastavno nacionalno središte civilne zaštite. Za ovu edukaciju biti će izdan polazniku certifikat o osposobljenosti.Uloga udruge Lisina Avantura u sustavu stožera CZ općine Matulji je protupožarna osmatračka služba u ljudstvu i tehničkoj opremi , potrage i zaštita okoliša.

office@lisina-avantura-matulji.hr