Udruga Lisina Avantura je u suradnji s Učka Quad provela za svoje članove/renđere osnovni tečaj upravljanja quadom. Cilj je članove i renđere osposobiti za vožnju quadom kako bi u budućnosti mogli svoje obilaske raditi i na taj način, te tako imali pristup i manje pristupačnim mjestima. Obilasci se vrše u smislu preventive od onečišćenja, zaštite od požara  te očuvanja flore i faune Zaštićenog krajobraza Lisina.U planu je organizirati i napredni tečaj upravljanja quadom na zahtjevnim terenima, te sama nabavka quada za potrebe rada udruge.

Upoznavanje sa upravljanjem quada imali su i izletnici koji su se za vikend našli u Lisini.

office@lisina-avantura-matulji.hr