Udruga LISINA AVANTURA MATULJI bila je 03.09.2022. domaćin inicijativi osnivanja udruge ljubitelja vožnje enduro motorima EXTREME ENDURO LIBURNIJA, udruga je osnovana i veselimo se daljnoj suradnji .

U suradnji s Udrugom Lisina avantura članovi će sudjelovati u ekološkim aktivnostima uklanjanja nelegalno odloženog otpada i aktivnostima koje će potaknuti povećanje broja sadržaja na Lisini, kao što je promicanje i razvoj prometno tehničke kulture, organizacija rekreativnih aktivnosti te edukativnih sadržaja (tečajeva orjentacije u prirodi, sajmova, prezentacija, tečaja i slično). Djelokrug u kojem će članovi novoosnovane udruge moći dati poseban doprinos bit će protupožarno osmatranje i dojavljivanje nadležim tijelima, pomoć pri uspostavi komunikacije i traganjem za nestalim osobama te svako drugo pružanje pomoći civilnim i drugim subjektima. 

office@lisina-avantura-matulji.hr