Udruga Lisina avantura – Matulji postaje aktivna i na novom području-sudjelovanje na međunarodnim on-line seminarima (1,2,3,4,5 i 6)

Udruga LISINA AVANTURA MATULJI je, postavši aktivnim članom Međunarodnog udruženja renđera (IRF- International Ranger Federation) ove godine, otvorila novo područje svojega već prepoznatljivog rada, a to je međunarodna suradnja. Iz razloga što se radi o međunarodnom udruŽenju kako profesionalnih tako i amaterskih renđera svih profila i profesija u cijelome svijetu u cilju njihove daljnje profesionalizacije konstantno se organiziraju razni seminari, edukacije i tečajevi.

Udruga Lisina svojim proaktivnim načinom rada uvijek nastoji iznaći nove metode rada i primjene već prokušanih tehnika kako rada na očuvanju prirodne sredine gdje djeluje tako i na različite modele pozitivng aktivizma šireći svjesnost potrebe za očuvanjem naše prirode i dobrobiti boravka u prirodi. U želji stjecanja novih znanja udruga se priključila i počela sudjelovati u on-line seminarima na različite teme.

office@lisina-avantura-matulji.hr