DEVASTACIJA CESTE RUKAVAC-LISINA

Angažman Udruge Lisina Avantura Matulji na revitalizaciji prostora Lisine potaknuo je matuljske vlasti da ulože znatan novac ( oko 250 000 kn)  u popravak  ceste Rukavac – Lisina, njeno nasipavanje i ravnanje kako bi Lisina ponovno oživjela i bila dostupna svima. 

Lisinska cesta koja je obnovljena krajem rujna 2022. godine a koja je duže od pet godina bila izvan upotrebe i nije se održavala, ponovno se je mogla koristiti na sveopće zadovoljstvo svih zaljubljenika u izletište Lisina.

Međutim, već danima traje devastacija novo uređene ceste od strane prijevoznika. Kako je vidljivo iz fotodokumentacije koju su prikupili naši renđeri, teški kamioni danima prevoze trupce cestom na kojoj je dozvoljen promet maksimalno do 3,5 tona težine. Dokmentacija je poslana na adrese raznih institucija koje bi morale reagirati i spriječiti uništenje općeg dobra u koje je uložen znatan javni novac.

Međutim, šteta je nepovratno učinjena i novi sloj tampona ceste Rukavac – Lisina je uništen.

office@lisina-avantura-matulji.hr