Udruga Lisina avantura – Matulji na webinaru: „Vještine života u prirodi i s prirodom, Bushcraft“

Dana 12.04.2023. godine IRF je organizirao još jedan on-line seminar odnosno webinar na temu „Vještine života u prirodi i s prirodom, Bushcraft“.

U vremenu od gotovo dva sata Alister Harman iz Engleske upoznavao je renđere iz raznih krajeva svijeta sa vještinama i tehnikama boravka u prirodi. Ovaj strastveni engleski ljubitelj boravka u prirodi već dugi niz godina provodi edukacije o vještinama koje pomažu u skladnome boravku ljudi u prirodi. Tehnike izrade različitih predmeta, alata i pomagala od prirodnih materijala koje ne ugrožavaju biološku ravnotežu u prirodnoj sredini, pravilno korištenje logorske vatre, filtracija vode, prehrana prirodnim namjernicama iz okoline gdje se boravi podučavaju polaznike tečajeva jednoj osnovnoj svrsi, a to je pravilan boravak ljudi u prirodi na siguran način uz vođenje brige o zaštiti okoliša. Iz razloga što renđeri u svakodnevnom radu borave najviše na svojem “radnom mjestu” u prirodi koju obilaze, štite i njeguju ove vještine vrlo su bitne i za njih. Razvoj modernog društva i ubrzanog načina života temeljenog na ogromnom potrošačkom mentalitetu iz urbane sredine seli se i u ruralna područja i prirodni okoliš. Mnogobrojni izletnici, turisti ili jednostavno obični gradski ljudi tada dolaze u prirodu uz neodgovorno ponašanje i stvarajući mnogo odbačenog smeća. Kako kaže gospodin Harman, dugoročni cilj ovih edukacija za svakoga jeste u podučavanju ljudi o pravilnom načinu boravka u prirodi koje mora biti od minimalnog efekta na prirodu tzv. Zero Effect Camping. Webinar su pratili osim naših pripadnika iz udruge Lisina avantura – Matulji i ređeri iz Irske, Škotske, Engleske, Njemačke, Švicarske, Španjolske i udaljenog Libanona. Organizator je i ovog webinara bila je udruga Force-for-Nature koja surađuje sa Međunarodnim udruđenjem renđera – IRF kroz besplatne edukacije na teme zaštite prirode.

Zanimljivost ove teme je i u činjenici kako naša udruga već ima članove koji su specijalizirani u vještinama boravka u prirode (bushcraft) i tehnikama preživljavanja u prirodi (survival).

Više o webinaru na:

https://www.forcefornature.org/rangers#digitalcampfire

office@lisina-avantura-matulji.hr