LISINA KAO UGODNO IZLETIŠTE

Sve više izletnika prepoznaje Lisinu kao ugodno izletište. Danas imamo goste, roštiljada povodom Krizme, slijedeće subote ponovo, kao i prošle godine, katolički vrtić “Zvijezdice mira” ali u daleko većem broju, sa oko 120 izletnika…biti će tu za rekreaciju quadovi i konji za jahanje.

Naravno da smo mi, kao udruga, najviše zaslužni za to.Trudimo se da uvijek bude čisto i uredno, te u skromnim uvjetima sa glavnim adutom – našom ljubaznošću, ponovo privučemo goste .

Javite se, budite dio tog tima…

Subota, 10.06.2023.

office@lisina-avantura-matulji.hr