AKCIJA ČIŠĆENJA ZAŠTIĆENOG KRAJOBRAZA LISINA

Dana 09.06.2018. , u organizaciji Općine Matulji i novo osnovane strukovne udruge za zaštitu okoliša, boravak u prirodi i razvijanje vještina boravka u prirodi LISINA ADVENTURE iz Matulja ,provedena je akcija čišćenja zaštićenog krajobraza Lisina. Akciju je odobrila PGŽ – Upravni odjel za prostorno uređenje ,graditeljstvo i zaštitu okoliša., a sponzorirala PGŽ i Općina Matulji […]

Nastavi čitati