Udruga Lisina avantura – Matulji postaje aktivna i na novom području-sudjelovanje na međunarodnim on-line seminarima (1,2 i 3)

Udruga Lisina avantura – Matulji postaje aktivna i na novom području-sudjelovanje na međunarodnim on-line seminarima (1,2 i 3)

Udruga LISINA AVANTURA MATULJI je, postavši aktivnim članom Međunarodnog udruženja renđera (IRF- International Ranger Federation) ove godine, otvorila novo područje svojega već prepoznatljivog rada, a to je međunarodna suradnja. Iz razloga što se radi o međunarodnom udruŽenju kako profesionalnih tako

Istrapedia o Lisini

Istrapedia o Lisini

Lisina Lȉsina, zaravan i vrh na Ćićariji. Krška zaravan je na oko 700 m nadmorske visine, zapadno od prometnice Rijeka – Trst, u Kastavskoj šumi. Očuvana je šumska vegetacija, osobito šume bukve; uz obilje krških geomorfoloških oblika (škrape, ponikve, jame, ogoljeni vrhovi). Park-šuma Lisina, zaštićena 1998. u kategoriji značajnoga

Sa portala zastita.info: Rendžeri zaštićenog krajobraza Lisina iznad Kvarnera dokaz je da se može

Sa portala zastita.info: Rendžeri zaštićenog krajobraza Lisina iznad Kvarnera dokaz je da se može

“Dan otvorenih vrata” Zaštićenog krajobraza Lisina još jednom je okupio brojne klubove i posjetitelje, čime je Udruge za promicanje zdravog života, zaštite prirode, aktivnosti i vještine boravka u prirodi “Lisina avantura Matulji” pokazala i dokazala kako se trudom, entuzijazmom, aktivnostima,

Iz medija: “Na Lisinu su danas neki dojahali, drugi došli u kočiji, dotrčali i dopedalirali na bicikli…” (Iz NOVOG LISTA, PODUCKUN.NET I KANALR) )

Iz medija: “Na Lisinu su danas neki dojahali, drugi došli u kočiji, dotrčali i dopedalirali na bicikli…” (Iz NOVOG LISTA, PODUCKUN.NET I KANALR)  )

Na Lisinu su danas neki dojahali, drugi došli u kočiji, dotrčali i dopedalirali na bicikli… LISINA – Idealan jesenski dan, okupan suncem, brojni posjetitelji iskoristili su danas za posjet Lisini, omiljenom matuljskom izletištu, na prostoru kojeg je organizirano drugo izdanje

IZ ČASOPISA “ZAŠTITA”: UDRUGA LISINA AVANTURA – MATULJI NAKON ŠEST GODINA DRAGOVOLJNOG I INTENZIVNOG RADA NA ZAŠTITI I VOĐENJU BRIGE O ZAŠTIĆENOM KRAJOBRAZU LISINE OSTVARILA JE IZNIMAN USPJEH – PRIMLJENA U ČLANSTVO MEĐUNARODNE RENDŽERSKE UDRUGE (INTERNATIONAL RANGER ASSOCIATION – IRF).

IZ ČASOPISA “ZAŠTITA”: UDRUGA LISINA AVANTURA – MATULJI NAKON ŠEST GODINA DRAGOVOLJNOG I INTENZIVNOG RADA NA ZAŠTITI I VOĐENJU BRIGE O ZAŠTIĆENOM KRAJOBRAZU LISINE OSTVARILA JE IZNIMAN USPJEH – PRIMLJENA U ČLANSTVO MEĐUNARODNE RENDŽERSKE UDRUGE (INTERNATIONAL RANGER ASSOCIATION – IRF).

UDRUGA LISINA avantura – Matulji nakon šest godina dragovoljnog i intenzivnog rada na zaštiti i vođenju brige o zaštićenom krajobrazu Lisine u općini Matulji, Primorsko-goranske županije ostvarila je izniman uspjeh kada je krajem kolovoza ove godine primljena u članstvo Međunarodne

Edukativno – ekološka akcija “Čisto podzemlje Parka prirode Učka”: Unatoč upozorenjima te edukaciji dva speleo objekta i dalje zatrpana smećem

Edukativno – ekološka akcija “Čisto podzemlje Parka prirode Učka”: Unatoč upozorenjima te edukaciji dva speleo objekta i dalje zatrpana smećem

Nakon akcije speleolozi su razočarani zaključkom da se ova dva speleološka objekta još uvijek koriste kao aktivna odlagališta otpada, te je potrebno nastaviti s daljnjim educiranjem lokalnog stanovništva kako bi zaustavili ugrozu ovih predivnih krških fenomena i spriječili moguća zagađenja

PREDIVNO DRUŽENJE NA LISINI

PREDIVNO DRUŽENJE NA LISINI

Dana 07.03.2021. planinarsko društvo Lisina svoje aktivnosti planinarenja odradila je u Zaštićenom krajobrazu Lisina. Nakon osvajanja lisinskih vrhova, upriličili su druženje, u suradnji s našom udrugom, u planinarskom domu u Lisini. Predivno druženje i razmjena iskustva,dogovori o budućim zajedničkim planovima.