Bili smo na predstavljanju knjige "60 GODINA HGSS-STANICA RIJEKA"

HGSS Stanica Rijeka organizirala je  predstavljanje knjige „60 godina Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka“ koja je nastala povodom šezdesete obljetnice osnivanja Stanice Rijeka, 12. lipnja 2020. godine, a koja nije obilježena zbog pandemijskih okolnosti.

Prilika predstavljanja knjige iskorištena je za obilježavanje obljetnice na koju su pozvani predstavnici jedinica lokalnih samouprava, predstavnikci Primorsko goranske županije, predstavnikci interventnih službi te udruga sa kojima HGSS – Stanica Rijeka surađuje.

Predstavljanje knjige  održano je u petak, 25. studenoga s Hrvatske čitaonice Trsat i na njemu su ispričane zanimljive priče, prezentiran rad Stanice. Preko izloženih plakata prikazan je nastanak Gorske službe spašavanja, članovi Stanice i njihov rad, kako se postaje član HGSS itd. Bilo je veoma zanimljivo i poučno.

office@lisina-avantura-matulji.hr